TIPY PRO MULČOVÁNÍ

Posečená tráva může bez problémů zůstat na trávníku. Důležité ale je, aby její množství bylo přiměřené a aby byla posečená tráva nadrobno rozmělněna a rovnoměrně rozprostřena po ploše. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, dochází k rychlé mineralizaci obsaženého dusíku. Tím je dusík opět k dispozici rostlinám, a  to s dlouhodobým účinkem. Dobře provedené mulčování tak samo o sobě dostatečně zajišťuje přísun důležitých živin pro zdravý růst hustého a sytě zeleného trávníku.

Tipy k mulčování

Na 1 m2 trávníku naroste za rok přibližně 1,5 – 2 kg travní hmoty. U trávníku s plochou 1.000 m² jsou to tedy 1,5-2 tuny. Likvidace formou ekologického odpadu nebo kompostování přitom není vždy možná. Pokud však budete mulčovat správně, je tento problém vyřešen a přitom ještě dostává Váš trávník tu nejlepší možnou péči. Jaké zásady je tedy při mulčování potřeba dodržovat?

  • Trávník při sečení spojeném s mulčováním sečte poněkud častěji, než jste byli zvyklí u klasického sekání do koše
  • Vybírejte kvalitní travní sekačku vybavenou funkcí mulčování. Taková rozmělní posečený materiál  jemně a rozprostře jej rovnoměrně bez nežádoucích hromádek.
  • Při sečení by se měla tráva zkrátit asi o třetinu délky, za sucha méně.
  • Trávu sekejte pokud možno za sucha. Je-li tráva vlhká, pohybujte se pomaleji a sekejte menší část stébla tak, aby nevznikaly chuchvalce.
  • Pracujte vždy s maximálními otáčkami (plný plyn) a dobře nabroušenými noži.
  • Žací skříň častěji kontrolujte a příp. ji vyčistěte od zbytků posečené trávy.
  • Dodržujte překrývání sečených pruhů.
  • Velmi vysoký trávník vždy sekejte postupně, na několikrát.
  • Měňte směr sečení. Tak se tráva lépe zachycuje a posečený materiál je rovnoměrněji rozložen. Dosáhne se stejnoměrný vzhled posečené plochy.