BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S MOTOROVOU PILOU

Bezpečnost při manipulaci s motorovou pilou je jedním z nejdůležitějších parametrů při práci. Každý stroj je vybaven speciálními bezpečnostními prvky. Velice důležité je také to, aby se při všech činnostech s motorovou pilou používaly ochranné prostředky.

Vždy ale mějte na paměti, než se pustíte do práce: Osobní ochranné oděvy a vhodné příslušenství nemohou nahradit bezpečný a opatrný postup při práci.
Prioritním bezpečnostním pravidlem je tento pokyn: Přečtěte si nejprve Návod k obsluze stroje a až potom řežte.

Pozor

Před začátkem práce zkontrolujte, zda je Váš ochranný oděv úplný a dokonale Vám sedí. Oděv musí být účelný, nesmí Vás omezovat a měl by být přiléhavý.

Nezapomeňte na ochranu obličeje a ochranu před hlukem, např. bezpečnostní brýle a sluchátka!

Používejte kalhoty s vložkou chránící proti pořezání nebo ochranu přední části nohou proti pořezání a také ochrannou obuv s přilnavou podešví a ocelovou špičkou.