Jak je možné, že nový řetěz řeže špičkově, ale po jeho naostření pilníkem nebo i na brusce ztrácí hodně ze svého řezného výkonu?

Uvedený dotaz je velmi častý při setkáních s uživateli pil na výstavách a u prodejců. Hlavně na výstavách následuje rozsáhlá diskuse se zaručenými postupy ostření a úpravami řetězů, aby jejich řezný výkon a také životnost byla co největší.

Většinou se všichni shodneme, že nový řetěz má asi nejvyšší řezný výkon – někteří profesionálové mohou o tomto tvrzení pochybovat, ale v zásadě je tomu skutečně tak. Výrobci řetězů doporučují pro ošetřování řetězu nářadí a postupy, které by měly otupenému řetězu za určitých podmínek vrátit po naostření parametry alespoň podobné těm u řetězu nového.

Jenže mnozí z uživatelů se tuto docela složitou součástku pily, jakou je pilový řetěz, snaží přizpůsobit podle svých představ a ne vždy se jim to podaří. Nechtějí slyšet o nejjednodušší pomůcce na ostření pilového řetězu – vodítku s pilníkem (prvním argumentem vždy bývá vysoká cena a pak údajná zbytečnost dílu), ale dokonce ani
nechtějí respektovat průměr pilníku, doporučeného výrobcem. Výsledkem takové údržby je pak profil ostří zubu, vytvarovaného úplně jinak, než navrhl a hlavně pořádně vyzkoušel výrobce. Při záběru každého zubu takto ostřeného řetězu s příliš otevřeným úhlem čela zubu do řezaného materiálu dochází k rázovému vychýlení ve směru jednotlivých zubů. Při obvodové rychlosti obíhajícího řetězu 24 m/s (otáčky motoru 11 tisíc za minutu, dělení řetězu 3/8″ se sedmizubou řetězkou) projde každým bodem na liště 43 tisíc řezných zubů za jednu minutu. To znamená, že u nevhodně ostřeného řetězu kmitne tento řetěz každou minutu provozu 21 500× na stranu pravého řezného zubu a stejným počtem kmitů postihne i levé řezné zuby. Skutečnost je ale komplikovanější v tom smyslu, že kmity vpravo a vlevo se střídají přesně tak, jak jsou na řetězu umístěny zuby. A vzdálenost mezi ostřím levého a pravého zubu u řetězu s dělením 3/8″ je pouhopouhých 37 mm. Zde je snad i laikovi jasné, že při tomto nepřiměřeném kmitání musí zcela zákonitě dojít k uvolnění spojovacích nýtů řetězu. S tím samozřejmě přichází v drtivé většině případů pokles řezného výkonu ruku v ruce s nárůstem rázů a odporů, působících na řetěz.

Bohužel, všem problémům není ještě konec. Velice často se u řetězů neobjevuje jen jeden problém, ale je jich kombinováno více. Stále přetrvávající neřestí je snižování výšky omezovacího zubu „podle oka”. Výsledkem jsou buď příliš silné třísky, odebírané řezným zubem (následuje podobné, již popsané rázové zatížení řezných zubů), nebo nedostatečný řezný výkon, vyplývající z příliš tenké třísky. V druhém případě se pak uživatel pokouší kompenzovat ztrátu řezného výkonu intenzivním tlakem do řezu. Dochází ke zvýšenému tření na kluzných plochách lišty a řetězu a jejich nadměrnému opotřebení, což opět přináší pokles životnosti řetězu i vodicí lišty.

Jaké je tedy doporučení pro pravidelnou údržbu pilového řetězu? Pravidelným ošetřením ostří jednotlivých zubů udržovat řetěz v ostrém stavu. Používat doporučený pilník s vodítkem. Vodítko udržuje pilník ve správné poloze vzhledem ke geometrickému tvaru zubu (1/10 průměru pilníku musí při ostření přečnívat přes hřbet zubu) a správný průměr pilníku zajistí spolu s odpovídajícím úhlem ostření (30 °) takový výsledný tvar řezného zubu, který zajistí nejvyšší řezný výkon, doprovázený minimem rázů a vibrací. Stejné pravidlo platí i pro snížení omezovacího zubu. Parametry ostření každého řetězu udává zadní strana prodejního obalu řetězu. Přibližně po pěti takto provedených údržbách je vhodné nechat řetěz naostřit na elektrickém ostřicím přístroji v servisu, kde mu bude vrácena stejná délka zubů a úhlování.

Pokud uvažuji o koupi elektrické brusky na pilové řetězy, zajímal bych se, zda mi nabízená bruska umožní nastavit hodnoty ostření pro mnou používaný typ řetězu. Určitě je třeba si zjistit, jakou tloušťku kotoučku potřebuji pro svůj řetěz, jestli mi bruska umožní snižovat omezovací zub, zda má rameno s kotoučkem správný sklon… Je třeba si také ověřit, zda ostřicí kotouček dodaný k brusce má odpovídající velikost zrna ve vztahu k otáčkám elektromotoru brusky, poněvadž bych se pak mohl divit, že mám čerstvě naostřený řezný zub spálený.

Výčet prohřešků proti servisní disciplíně pilových řetězů není zdaleka úplný. Dá se jich vyjmenovat ještě celá řada, ale uvedu jen jeden, dle mého názoru dosti vážný. Tímto prohřeškem je montáž nového řetězu na řetězku, u níž díky jejímu opotřebení již vypršela životnost. Takto opotřebená řetězka má dosedací plochy, jimiž je řetěz poháněn, proříznuty do větší hloubky než výrobcem doporučených 0,5 mm. Opotřebení dosedacích ploch řetězky způsobí změnu jejích rozměrů. Provozem nového řetězu na takto opotřebené řetězce dojde během několika minut k jeho poškození – zákonitě se musí přizpůsobit řetěz s mnoha pohyblivými částmi a vůlemi pevné řetězce. Řetěz se do opotřebené řetězky takzvaně „propadá“ neboli neopírá se o zuby řetězky hranou vodicího článku, ale vinou opotřebení řetězky dosedá spojovacími články na jednotlivé vrcholy řetězky a přes tyto vrcholy se láme. Výsledkem je nadměrné zvětšení vůlí v nýtových spojeních, vyúsťující až do přetržení řetězu. Všichni výrobci řetězů doporučují na jedné řetězce průběh maximálně tří pilových řetězů tak, že tyto řetězy jsou na této řetězce současně provozovány a pravidelně střídány. Uživatel nerespektující toto pravidlo si pak podstatným způsobem zkracuje životnost dalších provozovaných řetězů a vystavuje se riziku vážných úrazů, způsobených přetrženým řetězem.

Na životnost řezné soupravy má vliv ještě jeden důležitý faktor. Je jím kvalita použitého mazacího oleje. Zákonem č. 285/1995 Sb. byla s účinností od 1. ledna 1997 mimo jiné stanovena povinnost vlastníku lesa používat v lese při své hospodářské činnosti výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil. Snahou většiny profesionálních uživatelů motorových pil je dosažení co nejmenších provozních nákladů. Jednou z položek, kde lze viditelně tohoto snížení dosáhnout, je položka za mazací olej pro řeznou část. Z tohoto důvodu jsou nahrazovány více či méně kvalitní biologické oleje, dostupné na našem trhu, směsí různých kapalin, pořízených za symbolické částky. V olejových nádržích pil, přicházejících do servisů, nacházíme kapaliny různých hustot, barev a vůní. Neznalý návštěvník takového servisu si může myslet, že před jeho příchodem si mechanik právě pochutnával na smaženém řízku (hranolcích či smažených bramborových
lupíncích). Bohužel, to jen majitel pily s poškozeným mazáním řezné části „ekologicky“ likvidoval přepálené zbytky rostlinného fritovacího oleje z domácí fritézy. Dalším extrémem je mazání řetězu vyjetým motorovým olejem. Nejčastějším argumentem zákazníka, reklamujícího nefunkční olejové čerpadlo na motorové pile, je to, že přece použil velmi kvalitní olej – vždyť před nalitím do motoru auta stál litr tohoto oleje několik set korun…

Společným jmenovatelem těchto „mazacích kapalin“ je zanedbatelná, spíše žádná mazací schopnost a velký obsah abrazívních příměsí. Výsledkem je značné opotřebení celé řezné části a postupný pokles dodávaného množství mazacího média až do úplné ztráty funkčnosti olejového čerpadla. Je otázkou, zda se tento způsob hospodaření vyplatí. Provozovatelé profi pil tvrdí, že v každém případě takto ušetří. Nepopírám, že pro servis je to také výhodné z důvodu vyššího prodeje náhradních dílů, řetězů a lišt.

Jaké je tedy doporučení pro pravidelnou údržbu pilového řetězu? Pravidelným ošetřením ostří jednotlivých zubů udržovat řetěz v ostrém stavu. Používat doporučený pilník s vodítkem. Vodítko udržuje pilník ve správné poloze vzhledem ke geometrickému tvaru zubu (1/10 průměru pilníku musí při ostření přečnívat přes hřbet zubu) a správný průměr pilníku zajistí spolu s odpovídajícím úhlem ostření (30 °) takový výsledný tvar řezného zubu, který zajistí nejvyšší řezný výkon, doprovázený minimem rázů a vibrací. Stejné pravidlo platí i pro snížení omezovacího zubu. Parametry ostření každého řetězu udává zadní strana prodejního obalu řetězu. Přibližně po pěti takto provedených údržbách je vhodné nechat řetěz naostřit na elektrickém ostřicím přístroji v servisu, kde mu bude vrácena stejná délka zubů a úhlování.

Pokud uvažuji o koupi elektrické brusky na pilové řetězy, zajímal bych se, zda mi nabízená bruska umožní nastavit hodnoty ostření pro mnou používaný typ řetězu. Určitě je třeba si zjistit, jakou tloušťku kotoučku potřebuji pro svůj řetěz, jestli mi bruska umožní snižovat omezovací zub, zda má rameno s kotoučkem správný sklon… Je třeba si také ověřit, zda ostřicí kotouček dodaný k brusce má odpovídající velikost zrna ve vztahu k otáčkám elektromotoru brusky, poněvadž bych se pak mohl divit, že mám čerstvě naostřený řezný zub spálený.

Výčet prohřešků proti servisní disciplíně pilových řetězů není zdaleka úplný. Dá se jich vyjmenovat ještě celá řada, ale uvedu jen jeden, dle mého názoru dosti vážný. Tímto prohřeškem je montáž nového řetězu na řetězku, u níž díky jejímu opotřebení již vypršela životnost. Takto opotřebená řetězka má dosedací plochy, jimiž je řetěz poháněn, proříznuty do větší hloubky než výrobcem doporučených 0,5 mm. Opotřebení dosedacích ploch řetězky způsobí změnu jejích rozměrů. Provozem nového řetězu na takto opotřebené řetězce dojde během několika minut k jeho poškození – zákonitě se musí přizpůsobit řetěz s mnoha pohyblivými částmi a vůlemi pevné řetězce. Řetěz se do opotřebené řetězky takzvaně „propadá“ neboli neopírá se o zuby řetězky hranou vodicího článku, ale vinou opotřebení řetězky dosedá spojovacími články na jednotlivé vrcholy řetězky a přes tyto vrcholy se láme. Výsledkem je nadměrné zvětšení vůlí v nýtových spojeních, vyúsťující až do přetržení řetězu. Všichni výrobci řetězů doporučují na jedné řetězce průběh maximálně tří pilových řetězů tak, že tyto řetězy jsou na této řetězce současně provozovány a pravidelně střídány. Uživatel nerespektující toto pravidlo si pak podstatným způsobem zkracuje životnost dalších provozovaných řetězů a vystavuje se riziku vážných úrazů, způsobených přetrženým řetězem.

Na životnost řezné soupravy má vliv ještě jeden důležitý faktor. Je jím kvalita použitého mazacího oleje. Zákonem č. 285/1995 Sb. byla s účinností od 1. ledna 1997 mimo jiné stanovena povinnost vlastníku lesa používat v lese při své hospodářské činnosti výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil. Snahou většiny profesionálních uživatelů motorových pil je dosažení co nejmenších provozních nákladů. Jednou z položek, kde lze viditelně tohoto snížení dosáhnout, je položka za mazací olej pro řeznou část. Z tohoto důvodu jsou nahrazovány více či méně kvalitní biologické oleje, dostupné na našem trhu, směsí různých kapalin, pořízených za symbolické částky. V olejových nádržích pil, přicházejících do servisů, nacházíme kapaliny různých hustot, barev a vůní. Neznalý návštěvník takového servisu si může myslet, že před jeho příchodem si mechanik právě pochutnával na smaženém řízku (hranolcích či smažených bramborových
lupíncích). Bohužel, to jen majitel pily s poškozeným mazáním řezné části „ekologicky“ likvidoval přepálené zbytky rostlinného fritovacího oleje z domácí fritézy. Dalším extrémem je mazání řetězu vyjetým motorovým olejem. Nejčastějším argumentem zákazníka, reklamujícího nefunkční olejové čerpadlo na motorové pile, je to, že přece použil velmi kvalitní olej – vždyť před nalitím do motoru auta stál litr tohoto oleje několik set korun…

Společným jmenovatelem těchto „mazacích kapalin“ je zanedbatelná, spíše žádná mazací schopnost a velký obsah abrazívních příměsí. Výsledkem je značné opotřebení celé řezné části a postupný pokles dodávaného množství mazacího média až do úplné ztráty funkčnosti olejového čerpadla. Je otázkou, zda se tento způsob hospodaření vyplatí. Provozovatelé profi pil tvrdí, že v každém případě takto ušetří. Nepopírám, že pro servis je to také výhodné z důvodu vyššího prodeje náhradních dílů, řetězů a lišt.

Jaké je tedy doporučení pro pravidelnou údržbu pilového řetězu? Pravidelným ošetřením ostří jednotlivých zubů udržovat řetěz v ostrém stavu. Používat doporučený pilník s vodítkem. Vodítko udržuje pilník ve správné poloze vzhledem ke geometrickému tvaru zubu (1/10 průměru pilníku musí při ostření přečnívat přes hřbet zubu) a správný průměr pilníku zajistí spolu s odpovídajícím úhlem ostření (30 °) takový výsledný tvar řezného zubu, který zajistí nejvyšší řezný výkon, doprovázený minimem rázů a vibrací. Stejné pravidlo platí i pro snížení omezovacího zubu. Parametry ostření každého řetězu udává zadní strana prodejního obalu řetězu. Přibližně po pěti takto provedených údržbách je vhodné nechat řetěz naostřit na elektrickém ostřicím přístroji v servisu, kde mu bude vrácena stejná délka zubů a úhlování.

Pokud uvažuji o koupi elektrické brusky na pilové řetězy, zajímal bych se, zda mi nabízená bruska umožní nastavit hodnoty ostření pro mnou používaný typ řetězu. Určitě je třeba si zjistit, jakou tloušťku kotoučku potřebuji pro svůj řetěz, jestli mi bruska umožní snižovat omezovací zub, zda má rameno s kotoučkem správný sklon… Je třeba si také ověřit, zda ostřicí kotouček dodaný k brusce má odpovídající velikost zrna ve vztahu k otáčkám elektromotoru brusky, poněvadž bych se pak mohl divit, že mám čerstvě naostřený řezný zub spálený.

Výčet prohřešků proti servisní disciplíně pilových řetězů není zdaleka úplný. Dá se jich vyjmenovat ještě celá řada, ale uvedu jen jeden, dle mého názoru dosti vážný. Tímto prohřeškem je montáž nového řetězu na řetězku, u níž díky jejímu opotřebení již vypršela životnost. Takto opotřebená řetězka má dosedací plochy, jimiž je řetěz poháněn, proříznuty do větší hloubky než výrobcem doporučených 0,5 mm. Opotřebení dosedacích ploch řetězky způsobí změnu jejích rozměrů. Provozem nového řetězu na takto opotřebené řetězce dojde během několika minut k jeho poškození – zákonitě se musí přizpůsobit řetěz s mnoha pohyblivými částmi a vůlemi pevné řetězce. Řetěz se do opotřebené řetězky takzvaně „propadá“ neboli neopírá se o zuby řetězky hranou vodicího článku, ale vinou opotřebení řetězky dosedá spojovacími články na jednotlivé vrcholy řetězky a přes tyto vrcholy se láme. Výsledkem je nadměrné zvětšení vůlí v nýtových spojeních, vyúsťující až do přetržení řetězu. Všichni výrobci řetězů doporučují na jedné řetězce průběh maximálně tří pilových řetězů tak, že tyto řetězy jsou na této řetězce současně provozovány a pravidelně střídány. Uživatel nerespektující toto pravidlo si pak podstatným způsobem zkracuje životnost dalších provozovaných řetězů a vystavuje se riziku vážných úrazů, způsobených přetrženým řetězem.

Na životnost řezné soupravy má vliv ještě jeden důležitý faktor. Je jím kvalita použitého mazacího oleje. Zákonem č. 285/1995 Sb. byla s účinností od 1. ledna 1997 mimo jiné stanovena povinnost vlastníku lesa používat v lese při své hospodářské činnosti výhradně biologicky odbouratelné oleje k mazání řetězů motorových pil. Snahou většiny profesionálních uživatelů motorových pil je dosažení co nejmenších provozních nákladů. Jednou z položek, kde lze viditelně tohoto snížení dosáhnout, je položka za mazací olej pro řeznou část. Z tohoto důvodu jsou nahrazovány více či méně kvalitní biologické oleje, dostupné na našem trhu, směsí různých kapalin, pořízených za symbolické částky. V olejových nádržích pil, přicházejících do servisů, nacházíme kapaliny různých hustot, barev a vůní. Neznalý návštěvník takového servisu si může myslet, že před jeho příchodem si mechanik právě pochutnával na smaženém řízku (hranolcích či smažených bramborových
lupíncích). Bohužel, to jen majitel pily s poškozeným mazáním řezné části „ekologicky“ likvidoval přepálené zbytky rostlinného fritovacího oleje z domácí fritézy. Dalším extrémem je mazání řetězu vyjetým motorovým olejem. Nejčastějším argumentem zákazníka, reklamujícího nefunkční olejové čerpadlo na motorové pile, je to, že přece použil velmi kvalitní olej – vždyť před nalitím do motoru auta stál litr tohoto oleje několik set korun…

Společným jmenovatelem těchto „mazacích kapalin“ je zanedbatelná, spíše žádná mazací schopnost a velký obsah abrazívních příměsí. Výsledkem je značné opotřebení celé řezné části a postupný pokles dodávaného množství mazacího média až do úplné ztráty funkčnosti olejového čerpadla. Je otázkou, zda se tento způsob hospodaření vyplatí. Provozovatelé profi pil tvrdí, že v každém případě takto ušetří. Nepopírám, že pro servis je to také výhodné z důvodu vyššího prodeje náhradních dílů, řetězů a lišt.

Zvolení správné velikosti ochranného vybavení je nesmírně důležité. Oblečení, které je příliš těsné, nebo naopak příliš volné, je nejen nepříjemné, ale může Vás také ohrozit při práci. Proto si vyberte správnou velikost oblečení a k tomu Vám pomohou tabulky níže nebo se obraťte na Vašeho poradce STIHL, který Vám pomůže s výběrem vhodné velikosti.

https://www.stihl.cz/p/media/download/cz-cz/STIHL_tabulka_velikosti_2022.pdf

Posečená tráva může bez problémů zůstat na trávníku. Důležité ale je, aby její množství bylo přiměřené a aby byla posečená tráva nadrobno rozmělněna a rovnoměrně rozprostřena po ploše. Pokud jsou tyto podmínky dodrženy, dochází k rychlé mineralizaci obsaženého dusíku. Tím je dusík opět k dispozici rostlinám, a  to s dlouhodobým účinkem. Dobře provedené mulčování tak samo o sobě dostatečně zajišťuje přísun důležitých živin pro zdravý růst hustého a sytě zeleného trávníku.

Tipy k mulčování

Na 1 m2 trávníku naroste za rok přibližně 1,5 – 2 kg travní hmoty. U trávníku s plochou 1.000 m² jsou to tedy 1,5-2 tuny. Likvidace formou ekologického odpadu nebo kompostování přitom není vždy možná. Pokud však budete mulčovat správně, je tento problém vyřešen a přitom ještě dostává Váš trávník tu nejlepší možnou péči. Jaké zásady je tedy při mulčování potřeba dodržovat?

  • Trávník při sečení spojeném s mulčováním sečte poněkud častěji, než jste byli zvyklí u klasického sekání do koše
  • Vybírejte kvalitní travní sekačku vybavenou funkcí mulčování. Taková rozmělní posečený materiál  jemně a rozprostře jej rovnoměrně bez nežádoucích hromádek.
  • Při sečení by se měla tráva zkrátit asi o třetinu délky, za sucha méně.
  • Trávu sekejte pokud možno za sucha. Je-li tráva vlhká, pohybujte se pomaleji a sekejte menší část stébla tak, aby nevznikaly chuchvalce.
  • Pracujte vždy s maximálními otáčkami (plný plyn) a dobře nabroušenými noži.
  • Žací skříň častěji kontrolujte a příp. ji vyčistěte od zbytků posečené trávy.
  • Dodržujte překrývání sečených pruhů.
  • Velmi vysoký trávník vždy sekejte postupně, na několikrát.
  • Měňte směr sečení. Tak se tráva lépe zachycuje a posečený materiál je rovnoměrněji rozložen. Dosáhne se stejnoměrný vzhled posečené plochy.

Bezpečnost při manipulaci s motorovou pilou je jedním z nejdůležitějších parametrů při práci. Každý stroj je vybaven speciálními bezpečnostními prvky. Velice důležité je také to, aby se při všech činnostech s motorovou pilou používaly ochranné prostředky.

Vždy ale mějte na paměti, než se pustíte do práce: Osobní ochranné oděvy a vhodné příslušenství nemohou nahradit bezpečný a opatrný postup při práci.
Prioritním bezpečnostním pravidlem je tento pokyn: Přečtěte si nejprve Návod k obsluze stroje a až potom řežte.

Pozor

Před začátkem práce zkontrolujte, zda je Váš ochranný oděv úplný a dokonale Vám sedí. Oděv musí být účelný, nesmí Vás omezovat a měl by být přiléhavý.

Nezapomeňte na ochranu obličeje a ochranu před hlukem, např. bezpečnostní brýle a sluchátka!

Používejte kalhoty s vložkou chránící proti pořezání nebo ochranu přední části nohou proti pořezání a také ochrannou obuv s přilnavou podešví a ocelovou špičkou.

Pomůžeme Vám zbavit se rostlinných zbytků a proměnit je v cennou surovinu.

Řekněte STOP plnění popelnic hodnotným zahradním odpadem!

Zahradní drtič STIHL – ekologická recyklace

Rozdrcený organický materiál použijete s úspěchem pro ekologické zahrádkaření, protože takto připravený materiál, který projde správným procesem kompostování je ideálním hnojivem. Udělejte si z Vašeho zahradního odpadu své vlastní hnojivo. Mulčovací materiál a kompost se skládá z velkého množství cenných surovin, které dodávají půdě důležité živiny. Prospějete Vašemu trávníku, keřům, květinám, ovoci i zelenině. Zahradní drtič/štěpkovač STIHL je skvělým pomocníkem pro ekologickou recyklaci i pro životní prostředí obecně.

Značka STIHL je tou nejlepší volbou i při výběru drtičů a štěpkovačů

Nákup zahradního drtiče/štěpkovače STIHL je nepochybně správná volba. V jejich vysoké spolehlivosti, inovační technologii a snadném ovládání je shrnuto technické know-how z předchozích více než 30 let, kdy jsou tyto stroje vyvíjeny. Sortiment STIHL je velmi rozsáhlý a nabízí specifické modely pro různé tipy použití: štěpkování větví, drcení měkkého zahradního odpadu. Na výběr máte elektrické a motorové modely. Neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme s výběrem i následným odborným servisem stroje.

Trávník toho musí hodně vydržet a zároveň by měl i dobře vypadat – proto potřebuje správnou péči.

Tip1: Dostatečně hnojit

Pokud nepoužíváte při údržbě trávníku mulčování, je základem trávník hnojit. Trávník by měl dostat 4-5 krát ročně správnou výživu. Předcházíte tím i růstu mechu a plevelů. Jako energetickou výživu doporučujeme organicko-minerální hnojivo, vyrobené zčásti z extraktu z cukrové řepy, které podporuje život v půdě. Poslední hnojení v roce by se mělo provádět v září. Naopak s hnojením je ideální začít již v únoru/ březnu.

Tip 2: Sečení, sečení, sečení

Základní pravidlo: Čím častěji sečete trávník, tím bude krásnější. Doporučujeme sekání dvakrát až třikrát týdně. Kdo hodně hnojí, musí i hodně sekat.

Tip 3: Zavlažovat: ANO, Utopit NE !

Při zavlažování buďte spíše šetrnější. Zde platí raději méně, než příliš mnoho. Potřeba vody u trávníku je závislá na aktuálních teplotách a složení půdy. Je proto obtížné uvést závazně konkrétní údaje pro intenzitu a frekvenci zavlažování. Pro orientaci je však možno obecně stanovit toto: v horkých obdobích s malými srážkami zavlažujte dvakrát týdně – při každém zavlažování asi 15 litrů vody na čtvereční metr trávníku.